בטח שאפשר! לקבל יותר מקרן הפנסיה*,
​בזכות ההסדר החדש והמשודרג של קרנות הסוהרים ומנורה מבטחים:

1. דמי ניהול מופחתים בקרן הפנסיה המקיפה והמשלימה
​2. אפשרות להחלת ההטבות על בני משפחה
    מקרבה ראשונה
​3. הטבות לסוהרים במגוון מוצרי חיסכון נוספים**
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
*בכפוף לתנאי ההסכם. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור, הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
* מקור נתוני השוואת תשואות מאתר פנסיה נט, הנתונים מתייחסים לתקופה 05/20-04/21. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
​**ההטבה בפוליסות החיסכון מוענקת מטעם חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
רוצים לדעת עוד?
מלאו פרטים ונבדוק את זכאותכם
​לתנאים המיוחדים:
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים

למה מנורה מבטחים?

גודל

1

קרן הפנסיה
​הגדולה בישראל

2

3

4

שירותיות 

תכנון פנסיוני לסוהרים ולבני משפחותיהם ממועד הגיוס ועד לפרישה

ליויי אישי

טיפול בתהליך תביעה ע"י מנהל תיק אישי

הישגים

מנורה מבטחים מובילה בתשואות במסלולי יעד לפרישה 2055 ו-2060

מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים