מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
קבלת ההטבות מותנת בחתימה על טופס הטבות אישי ובצירוף צילום רישיון ראיית חשבון או אישור ממעסיקך כי הינך מתמחה בראיית חשבון. הטבות לבני משפחה (מדרגה ראשונה), יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

בואו נעשה חשבון פשוט
במנורה מבטחים
חברי לשכה מקבלים יותר!


הטבות בדמי ניהול
בחירה בין חלופות בהתאמה אישית
שנת חברות ראשונה
​בלשכה חינם!
הטבות לבני משפחה
מדרגה ראשונה
ביטוחים משלימים
בתנאים ייחודיים

הטבות לרואי חשבון ובני משפחותיהם


הטבות למשרדי רואי חשבון


תפעול פנסיוני 
מבית מנורה מבטחים
באמצעות Multiz
שת"פ עסקי 
צירוף לקוחות המשרד למוצרים
פנסיונים ותגמול בהתאם
מעוניין בהטבות לרו"ח פרטי
מעוניין בהטבות משרדי רו"ח
לקבלת פרטים
והצעה ייחודית:
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים