חבילה פנסיונית עם הגנה מושלמת?
בטח שאפשר!
במנורה מבטחים:
ההגנה הפנסיונית המקיפה ביותר
perfect
קרן הפנסיה 
​הגדולה בישראל:

מבית מנורה מבטחים
פוליסת "מטריה TOP":
הגנה מפני אובדן כושר עבודה
בהתאם למקצוע שלך
ביטוח חיים:
פיצוי חד-פעמי משלים
​במקרה של מוות.
​פגישה עם מתכנן פנסיוני חינם?
בטח שאפשר!
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור, הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
*הצירוף כפוף לחיתום והכיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה ולסייגיה.

בלעדי
או פנו לסוכן הביטוח שלכם