מקבלים תכנית בריאות חינם!

של ההסתדרות, מהיום
חברות וחברי 
התכנית כוללת כיסוי לתרופות שאינן בסל,
תרופות מותאמות אישית ושירותי יעוץ ייחודיים
.תוכנית "בריאים ביחד" , תינתן בכפוף לתנאים ועפ"י הכיסוי המפורט בנוסח הפוליסה המלא*