רוצים חיסכון גמיש ונזיל?


קופת גמל להשקעה

תוכנית חיסכון לכל מטרה
לילדים, לדירה, לחופשה או לכל סיבה
מנורה מבטחים
מנורה מבטחים
רוצים לשמוע עוד?
​בטח שאפשר!
מלאו פרטים
וקבלו הטבת דמי ניהול ייחודית
גמישות בהפקדה
ניתן לבצע הפקדה חד פעמית
ו/או הפקדה חודשית עד לסך
​של 70,000 ש”ח בשנה
בטח שאפשר!
למה כדאי לחסוך
בקופת גמל
להשקעה?
נזילות
משיכת הכספים בכל שלב וללא קנס יציאה בכפוף למס רווחי הון
מגוון רחב
בהם מסלולי השקעה פאסיבים
מגוון
מסלולי
השקעה
לבחירתך
ללא מניות
מסלול
שקלי
טווח קצר
ללא מניות
מסלול
אג"ח


כשר
מסלול
הלכה
עד 25%
​ במדדי מניות
מסלול
מדדי אג”ח
פאסיבי
100% מניות
מסלול
מדדי מניות
​ פאסיבי
מסלול
כללי
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון בכל מוצר ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לדין.
​אין באמור משום מתן התחייבות למתן הלוואה או לסכומה הכפופים ליתרה עדכנית.
שאלות ותשובות

מה זה בכלל קופות גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון המאפשר הפקדת כספים לתכנית ומשיכתם בכל שלב וללא קנסות יציאה בכפוף למס רווחי הון.

כמה ניתן להפקיד לקופת הגמל להשקעה?

משרד האוצר הגביל בשלב זה את ההפקדה לקופת הגמל להשקעה לסכום העומד על 70,000 שקלים לשנה לכל אדם

איך מושכים את הכסף מקופת גמל להשקעה?

את הכספים אפשר למשוך בשתי דרכים:
• משיכה חד פעמית של הכספים בכל שלב תוך תשלום מס רווחי הון.
• משיכה של הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס החל מגיל 60.

היכן מושקעים כספי קופת הגמל להשקעה?

ניהול קופת הגמל להשקעה יעשה במסלולים חדשים ולא במסלולים הקיימים בקופות הגמל,
לצורך כך הוקמו מגוון מסלולי השקעה חדשים במנורה מבטחים.

האם ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה?

בהחלט כן, ואתם איפלו יכולים לעשות זאת בעצמכם!
אחד היתרונות של קופת גמל להשקעה הוא המעבר בין מסלולי השקעה
(למשל ממסלול השקעה לטווח קצר למסלול מנייתי) מבלי לשלם קנס/מס מעבר. את שינוי מסלול ההשקעה אתם יכולים לעשות בעצמכם, באמצעות מערכת ​המידע האישית.

האם ניתן להעביר את כספי קופת הגמל להשקעה בין החברות?

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון המאפשר הפקדת כספים לתכנית
ומשיכתם בכל שלב וללא קנסות יציאה בכפוף למס רווחי הון.

האם יש יתרונות נוספים למוצר?

בהחלט, ישנה אפשרות לקבלת הלוואה על כספי הקופה.