Logo1 Logo2
People 1
People 2
People 3
People 4
People 5
People 6
People 7
People 8

תכנית הבריאות ללא עלות לחברי מועדון

של ההסתדרות
הכוללת כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
ושירותי ייעוץ ייחודיים